Clan of Sorcerers Clan of Sorcerers
Leader

- stojí včele klanu a řídí ho.
- aktualizuje stránky.
- je zodpovědný za správný chod a prosperitu klanu.
- rozhoduje o přijímání nováčků za právoplatné členy klanu, přičemž bere na zřetel případná doporučení svého zástupce, členů, protože nemá oči samozřejmě všude.
- ve všem má právo konečného rozhodnutí.
- nesmí mít postavu v jiném klanu

Zástupce Leadera

- pomáhá leaderovi se správou stránek.
- v dlouhodobější nepřítomnosti leadera ho zastupuje.
- je(nebo by měl být) zároveň Strážcem Truhly.
- nesmí mít postavu v jiném klanu

Strážce Truhly

- schraňuje věci obsažené v truhle.
- rozhoduje o rozdělování věcí mezi žadatele.
- nesmí mít postavu v jiném klanu

Zástupce Lidu

- pomáhá leadrovi a zástupci v řízení klanu
- nesmí mít postavu v jiném klanu

Členi

- měli by mít na paměti především blaho celého klanu a snažit se ho dobře reprezentovat, protože býtčlenem klanu CS něco znamená.
- na schůzích klanu má každýčlen právo hlasovat, jakožto i podávat vlastní návrhy k projednání.
- mohou/měli by se zůčastňovat aktiní správy klanu tzn. informovat leadera o aktivitě našich nováčků na bn, aby věděl koho přijmout za právoplatného člena a koho ne, možných kandidátech do wanted jakožto o všem zajímavém na co narazí.
- mohou se samozřejmě s jakýmikoli návrhy, dotazy či připomínkami obracet na leadera klanu.
- nesmí mít postavu v jiném klanu

Nováčci

- nováčka může přijmout jakýkoli právoplatný člen klanu.
- pro přijetí do klanu musí něco udělat tzn. být aktivní, mít o klan hlubší zájem atd.
- nováček musí před přijetím za právoplatnéhočlena mít všechny tři tečky.
- za právoplatnéčleny jsou přijímáni na základě rozhodnutí leadera.
- leader posuzuje nováčky z ohledu na jejich aktivitu, chování na bn, soulad s kodexem a celkový viliv a důsledky, které by jejich přijetí pro klan znamenalo ačiní tak pokud možno naprosto nezaujatě.
- čas přijetí není přesně určen - závisí na úvaze leaera (rozhodnutí by však nemělo trvat příliš dlouho pokud jsou aktivní).
- v případě,že není aktivní sám leader a tudíž nemůže rozhodovat v krátkém (nováčky jistě vítaném)čase, tuto jeho funkci dočasně přebírá jeho zástupce.
- za přijetí nováčka jsou udělovány podle bodovacího řádu body až po přijetí nováčka za právoplatného člena klanu.
- nesmí mít postavu v jiném klanu
desinged for: IE 5.0, 1024*768 The Clan of Sorcerers